Skip to content
Menu

Nyhetsbrev 1 – 2023 med inbjudan till årsmötet

Vi är nu över 155 medlemmar. Det är fantastiskt och vi hoppas det finns något för alla i vårprogrammet. Som medlem har du möjlighet att delta i och påverka föreningens verksamhet. Varmt välkommen!

Vårprogrammet

 • Årsmöte med semla-fika. Onsdag 22.2. kl 18.00. Utby Bastu.
 • HLR på vuxna och barn. Söndag 26.2. kl 14.00 & Måndag 27.2. kl 18.00. Utby Bastu. Instruktör: Maria Fast
 • Krisberedskap för vår tid. Söndag 5.3. kl 14.00. Anette Staaf berättar om hemberedskap och hur man använder hjärtstartare.
 • Melodikryss med våffla. Lördag 25.3. kl 9.30 i Utby Bastu.
 • Vandring till Långbergssjöarna. Söndag 26.3. Samling kl 10.00 vid Utby Bastu. Ta med fika/något att grilla. Ledare: Sven-Olof Hedberg.
 • Den stora metardagen. torsdag 18.5. Samling kl 17.00 vid Björns såg i Vesten. Ta med fikakorg och metspö. Ledare: Benno Johansson
 • Planeringsträff för sommarkaféet i Utby Bastu. Onsdag 31.5 kl 18.00 Alla som vill medverka till sommarens höjdpunkt är välkomna.

Evenemang i närheten

HJÄRTUMFESTIVAL Lördag 13.5. med start 10.00. Fler aktörer deltar i arrangemanget som omfattar hela Hjärtum. Arr: K.U.L. I Hjärtum e f

SPELMANSTRÄFF på Askerödsgården och SPÅNHYVELNS DAG samt visning av SOLDATTORPET. Lördag 27.5. ca kl 12.00. Arr. Hjärtums Hembygdsförening

MIDSOMMARFIRANDET på Askerödsgården 24.6. Arr. Askeröds byalag

Återkommande aktiviteter i Utby Bastu

 • Bastubad. Damer torsdagar och herrar fredagar från kl 17.30.
 • Stickkafé. Måndagar kl 10.00-12.30. Sticka och virka som du vill.
 • Ukulelegruppen. Onsdagar ojämna veckor kl 16-18. Spelar och sjunger. Kontakt: Pernilla Björnberg pernilla.bjornberg@telia.com
 • Släkt- och bygdeforskning. Tisdagar kl 18-20. Under våren är gruppen fulltalig. Kontakt för intresseanmälan: Sven-Olof Hedberg sven-olof.hedberg@telia.com
 • Fogelnäste – Bokcirkel med tema Fogelstads kvinnor. Vi träffas ca 1 gång i månaden för samtal. Kontakt för intresseanmälan: Mai Lundell 2mailundell@gmail.com
 • IT-cirkel – Lära tillsammans om digitala tjänster och verktyg, mobil- och datorhantering. Intresseanmälan: Mai Lundell 2mailundell@gmail.com

Kallelse till årsmötet 22.2 kl 18.00 i Utby Bastu

Sedvanliga årsmöteshandlingar inkl. val av nya ledamöter till styrelsen.

Motioner/förslag till styrelsen emottages gärna en vecka innan.

På mötet ges kort info om kommande aktiviteter och planer för framtiden. Vi bjuder på fika med semla till alla som kommer. Alla medlemmar har rösträtt.

Medlemskapet för 2023 löser du enkelt

Medlemsavgiften är 50 kr. Att bada bastu kostar ytterliggare 400kr/år.

Betala din avgift via BG 473-6088 eller Swish 1232199420 senast 31.3.

OBS meddela namn, födelseår, e-postadress, mobilnummer vid inbetalningen.

Föreningens styrelse:

Benno Johansson, Britt Jakobsson, Britta Johansson, Sven-Olof Hedberg, Mai Lundell, Stefan Carlsson och Helena Thidé

Adjungerad: Roland Hjelte, representrar bastusektionen.

Valberedning: Christia Lindén och Barbro Fagerberg

Kontakta Styrelsen/föreningen:

Mai Lundell tel: 070-290 99 35, e-post: 2mailundell@gmail.com