Skip to content
Menu

Styrelsen

ORDFÖRANDE

Mai Lundell (070-2909935)   2mailundell@gmail.com 

KASSÖR

Cattrine Fransson (070-9108300)   cattrine.fransson@gmail.com

SEKRETERARE

Sven-Olof Hedberg    sven-olof.hedberg@telia.com     Sven-Olof ansvarar för att ha ordning och koll på pilgrimsleden från Träsbron i Utby till Åkerström vid gränsen till Trollhättan .

LEDAMÖTER

Benno Johansson    benno.johansson@gmail.com     Benno ansvarar för att ha koll på Utbyleden

Britt Jakobsson    brittjakobsson1956@gmail.com      Britt ansvarar för inredningen i föreningslokalen med bastu tillsammans med inredningsgruppen

ERSÄTTARE

Helena Thidé    helena_74@live.se

Linda-Marie Claesson   lindamarie.claesson@gmail.com

REVISORER ORDINARIE

Mats Svantesson

Carl-Johan Björnberg

VALBEREDNING

Christina Lindén

Barbro Fagerberg

Inloggning för styrelsen

Genom att logga in kan ni komma åt dokument och annat.