Skip to content
Menu

Boktips med anknytning till bygden

Flera av nedanstående böcker går idag att köpa som nya, men de äldre böckerna går ibland att finna på antikvariat eller loppisar. Det kan löna sig att kolla när man är ute och reser, jag har på antikvariat i Stockholm och Göteborg sett flera titlar.

Manfred Svenungssons gav 1960 ut Häradshistorik Hjärtum -Västerlanda Inlands Torpe, boken byggde på en tidigare på 1930-talet utgiven bok Hjärtum en sockens beskrivning som kompletterades med Västerlanda som fram till 1971 tillsammans med Hjärtum bildade Inlands Torpe kommun. Manfred Svenungsson har även givit ut flera andra böcker och skrifter som rör bygden. 

Bygden vid Älven Fuxerna Hjärtum Västerlanda återspeglade i västsvenska tidningar på 1800-talet av Jan Sjöberg

Bilder från Dalen av Arnold Lidaräng 1983. Minnen och anteckningar från Fuxerna, Hjärtum och Västerlanda.

Göta Älvdalen av Bo Björklund 2016. Berättelser och bilder kring älven från Göteborg till Vänersborg.

Carl-Gustaf Svingel och Silvias familj i det kalla Krigets skugga av Ingrid Thörnqvist. Carl-Gustaf Svingel född på västra sidan av Öresjö men växte upp på Hjärtums barnhem och slutade som ambassadör i Berlin.

Mysteriet på Östersjön i det kalla krigets skugga av Jan Sjöberg. Handlar bland annat om M/S Kinnekulle och dess kapten Bertil Johansson med besättning som försvann. Bertil Johansson var född i Utby och bosatt i Vesten.

Provflygningarna – platser Andree lämnat efter sig av Carl-Johan Svensson. Här finns ett kapitel om när Andree nödlandade i Intagan.

Förgät ej dina rötter av Kent Svenungsson. Hans släktforskning går tillbaka till Folkungaätten och Sverkerska ätten. En stor del av Hjärtums befolkning kan härledas med hjälp av Kents och hans farfar Manfred svenungssons forskning.

Konglig Bohus Läns Regemente Fräkne Kompani 1721-1901. Utgiven av Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum. Beskriver knektetorpen och dess indelta soldater i  bland annat vårt område.

Arvid Husbergs Lilla Edets Tidning 1889-1892 i 2 delar, utgiven i faksimil av Jan Sjöberg. 1977 och 1979.

Mot Havet – berättelsen om två åar i Bohuslän av Bengt Nordlund. Från Öresjös källor ner till Uddevalla längst Risån och Bäveån. Liber 1983.

Åkerström – en liten by med ett intressant förflutet av Lennart Åkerström och Robert Eckeryd 2007. Beskriver livet personerna gästgiveriverksamheten, lotsverksamheten mm som varit  viktigt inte bara för det lokala samhället.

Fjällbygd i Bohuslän. Text Åke Olsson, teckningar Staffan Lundstedt, 1979. Boken beskriver de små torp och backstugor samt människor som levt på Bredfjället.

Tjuven från Hjärtum av Göran Hellstrand Adlibris.  En sann berättelse om Oskar som föddes 1869 i Hjärtum som satt i fängelse största delen av sitt liv. Han var en ”snäll” tjuv som aldrig stal från kvinnor eller de som hjälpte honom.

Hans högsta önskan är att hitta en fru och skaffa familj. Som grund är hans handskrivna livs berättelse.

Hjärtumsboken. Minnen människor och miljö kring milleniumskiftet. Boken är producerad av medlemmar i Hjärtums hembygdsförening inför milleniumskiftet, men trycktes först 2007.
Vabacken. Historien-människorna-fastigheterna. Boken är framtagen av människorna i Vabacken genom en studiecirkel som avslutades 2013.