Skip to content
Menu

Bygdekartan

Byalagets närområde är beläget i norra delen av Hjärtums Socken i Lilla Edets kommun

Det är många medlemmar som är bosatta utanför detta område och som har olika anknytningar till bygden eller som är deltagare i aktiviteter som föreningen anordnar, och alla är välkomna som medlemmar. Området är mycket kuperat, naturen varierar från Göta älvdalens åkermark med bäckdalar med blandlövskog till de mer höglänta skogsområdena med kalare berg i nordväst där Öresjö tar vid. Bohuslän tillhörde Norge fram till 1658 och Göta älv utgjorde då gräns mot Sverige och Västergötland. Än i dag ser man spåren efter de drabbningarna som har ägt rum här med skyttegravar och befästningsrester.

Här finns vår karta över området, med platserna utmarkerade.

Klicka på kartan för att läsa om platserna.