Skip to content
Menu

Vandringsleder

Sankt Olofs Pilgrimsled

passerar genom Hjärtum från  Gamlestaden i Göteborg och sedan vidare upp genom Dalsland för att avslutas vid Nidarosdomen i Trondheim. Det är många kommuner och föreningar som är involverade i skötseln av leden, bland annat Utby Vestens byalag som  har tecknat skötselavtal med Lilla Edets kommun om underhållet sträckan från Träsbron till Åkerström. Byalaget har även skötselavtal för Utbyleden.