Skip to content
Menu

Bygdevandring i Vesten

Söndag 21 april genomför byalaget tillsammans med Hjärtums hembygdsförening en bygdevandring i Vesten. Vi samlas vid landsvägen i Vesten vid skylten ”Rörmaden 1” medtag fika och bra skor. För frågor kontakta Sven-Olof tel: 0730 29 42 78