0

Sevärdheter i Utby-Vesten

Utbyområdet är mycket kuperat. Naturen varierar från Göta älvdalens åkermark och bäckdalar med blandlövskog, till det 120 meter höga platåområdet med kala berg och tunna jordlager vid Långsbergens naturreservat.  Inom området finns en uppmärkt vandringsled på cirka 8,5 kilometer, som räknas som medelsvår. Dessutom finns uppmärkta avstickare till intressanta platser utefter leden.
Vandringen kan lätt delas upp i två etapper. Vid informationstavlan följer du röd markering tillbaka till P-platsen vid Vallen i Utby. En mängd fina kulturvärden finns inom området i form av torpruiner, gravkullar, stenåldersrösen, fornborgar och gruvschakt. Här finns också mycket vackra utsiktsplatser med fina vyer över Göta älvdalen.

Gå in här för att få upp en karta över området, med sevärdheterna utmarkerade.

Vy från Utbyleden vid Bergsgärdet (Foton: Mikael Asplund) Vid en av Långsbergssjöarna

 

 

Kommentera här: