0

Styrelsen

Ordförande

Pernilla Björnberg (0520 – 980 06)

Kassör

Britta Johansson (0520 - 981 81)

Sekreterare

Gun-Britt Josefsson (0520 – 981 16)

Ledamöter

Sven-Olof Hedberg

Eva Olsson 

Ersättare

Rebecka Josefsson (070-3564449)

Benno Johansson (076-7916111)

Revisorer ordinarie

Mats Svantesson (0522 – 240 24)

Ann-Sofie Hermansson (-)

Revisorer ersättare

Inge Andersson (070 – 57 18 574)

Karleric Fransson (0520 – 339 58)

Valberedning

Christina Lindén 

Barbro Fagerberg